top of page

ข้อกำหนดการใช้งานของ UNFOX English

 

UNFOX English นำเสนอบริการเป็นสมาชิกที่สามารถเข้าถึงเนื้อหาบทเรียนและห้องเรียนแบบออนไลน์("เนื้อหาของ UNFOX English") ได้โดยการเข้าใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตบนคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ บางประเภทที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ("อุปกรณ์พร้อมใช้งาน UNFOX English")

ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้วางแนวทางในการใช้งานบริการของเรา คำว่า "บริการของ UNFOX English" "บริการของเรา" หรือ "บริการ" ที่ใช้ในข้อกำหนดการใช้งานนี้ หมายถึงบริการที่ UNFOX English จัดให้

1. การเป็นสมาชิก

1.1 การเป็นสมาชิก UNFOX English ของคุณจะดำเนินไปจนถึงวันสิ้นสุดตามระยะเวลาที่คุณสมัครใช้งาน ในการใช้บริการของเรา คุณต้องสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและมีอุปกรณ์พร้อมใช้งาน UNFOX English

1.2 เราอาจเสนอแผนให้บริการการเป็นสมาชิกที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงแผนหรือการเป็นสมาชิกเพื่อส่งเสริมการขายแบบพิเศษ แผนให้บริการการเป็นสมาชิกบางประเภทอาจมีเงื่อนไขและข้อจำกัดแตกต่างกัน ซึ่งจะมีการเปิดเผยในเวลาที่คุณสมัครลงทะเบียนหรือในการสื่อสารกับคุณโดยทางอื่น คุณสามารถค้นหารายละเอียดเฉพาะเกี่ยวการเป็นสมาชิก UNFOX English ได้โดยไปที่เว็บไซต์ของเราและคลิกที่ลิงก์ "ดูแพ็กเกจ" หรือ "สมัครสมาชิก Premium" ที่อยู่บนหน้าแรกของเว็บไซต์ UNFOX English

1.3 คุณสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ทุกเมื่อ โดยคุณจะยังสามารถเข้าถึงบริการของ UNFOX English ได้จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาที่คุณสมัครใช้งาน ทั้งนี้ เท่าที่สามารถกระทำได้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ จะไม่มีการคืนเงินค่าบริการ และเราจะไม่คืนเงินหรือเครดิตสำหรับช่วงการเป็นสมาชิกที่ไม่ได้ใช้งานหรือเนื้อหาของ UNFOX English ที่ไม่ได้รับชม หากต้องการยกเลิก ไปที่โปรไฟล์ เลือก "แพ็กเกจของฉัน" และทำตามคำแนะนำเพื่อยกเลิก

2. บริการของ UNFOX English

2.1 คุณต้องมีอายุ 18 ปี หรือบรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย เพื่อสมัครเป็นสมาชิกของบริการของ UNFOX English ผู้เยาว์สามารถใช้บริการของเราได้เฉพาะในกรณีที่อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่เท่านั้น

2.2 บริการของ UNFOX English และเนื้อหาใดๆ ในบริการมีไว้เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลและไม่ใช่การใช้งานเชิงพาณิชย์เท่านั้นและไม่สามารถแบ่งปันกับบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในครัวเรือนของคุณ ระหว่างที่คุณเป็นสมาชิก UNFOX English เราให้สิทธิ์แบบจำกัด ไม่ผูกขาด ไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้ ในการเข้าถึงบริการของ UNFOX English คุณจะไม่ได้รับการโอนสิทธิ์ กรรมสิทธิ์หรือผลประโยชน์ใดๆ ยกเว้นตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น คุณตกลงที่จะไม่ใช้บริการเพื่อการแสดงสาธารณะ

2.3 คุณตกลงที่จะใช้บริการของ UNFOX English รวมถึงคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้ตามกฎหมาย กฎและระเบียบที่ใช้บังคับทั้งหมด หรือข้อจำกัดอื่นๆ เกี่ยวกับการใช้บริการหรือเนื้อหาที่มีอยู่ในบริการนี้ คุณตกลงที่จะไม่เก็บ ทำซ้ำ แจกจ่าย แก้ไข แสดง ดำเนินการ เผยแพร่ ให้สิทธิ์การใช้งาน สร้างงานลอกเลียนแบบ เสนอขายหรือใช้ (ยกเว้นที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้) เนื้อหาและข้อมูลที่มีอยู่หรือที่ได้รับจากหรือผ่านบริการของ UNFOX English นอกจากนี้ คุณยังตกลงที่จะไม่เลี่ยง ลบ แก้ไข ปิดการทำงาน ลดคุณภาพ หรือขัดขวางการคุ้มครองเนื้อหาในบริการของ UNFOX English ไม่ใช้โรบอต สไปเดอร์ สแครปเปอร์ หรือวิธีการอัตโนมัติอื่นๆ เพื่อเข้าถึงบริการของ UNFOX English ไม่ถอดรหัส ทำวิศวกรรมย้อนกลับ หรือถอดแยกชิ้นส่วนของซอฟต์แวร์ หรือผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการอื่นๆ ที่เข้าถึงได้ผ่านบริการของ UNFOX English ไม่ใส่รหัสหรือผลิตภัณฑ์ใดก็ตามหรือจัดการปรับเปลี่ยนเนื้อหาของบริการ UNFOX English ด้วยวิธีใดก็ตาม หรือใช้วิธีการทำเหมืองข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล หรือดึงข้อมูลใดก็ตาม นอกจากนี้ คุณตกลงยอมรับที่จะไม่อัปโหลด โพสต์ ส่งอีเมล หรือส่งหรือถ่ายทอดสื่อวัสดุใดก็ตามที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อรบกวน ทำลาย หรือจำกัดฟังก์ชันการทำงานของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์โทรคมนาคมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการของ UNFOX English รวมถึงไวรัส ซอฟต์แวร์ หรือรหัสคอมพิวเตอร์ ไฟล์หรือโปรแกรมอื่นใดก็ตาม เราสามารถระงับหรือจำกัดการใช้บริการหากคุณละเมิดข้อกำหนดการใช้งานหรือมีส่วนร่วมในการใช้บริการที่ผิดกฎหมายหรือที่เป็นการฉ้อโกง

3. รหัสผ่านและการเข้าถึงบัญชี สมาชิกที่สร้างบัญชี UNFOX English ("เจ้าของบัญชี") สามารถเข้าใช้งานและควบคุมบัญชี UNFOX English และอุปกรณ์พร้อมใช้งาน UNFOX English เพื่อใช้เข้าถึงบริการของเรา และเป็นผู้รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นผ่านทางบัญชี UNFOX English อนึ่ง เพื่อคงไว้ซึ่งการควบคุมบัญชีและป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้าใช้บัญชีได้ เจ้าของบัญชีต้องคงไว้ซึ่งการควบคุมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน UNFOX English ที่ใช้เพื่อการเข้าถึงบริการ และไม่เปิดเผยรหัสผ่านหรือรายละเอียดที่เชื่อมโยงกับบัญชีให้บุคคลอื่นทราบ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการอัปเดตและรักษาความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่คุณมอบให้กับเรา เราสามารถระงับบัญชีหรือพักการใช้งานบัญชีของคุณเพื่อปกป้องคุณ UNFOX English หรือพันธมิตรของเรา จากการโจรกรรมข้อมูลระบุตัวตนหรือกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกงอื่นๆ

4. การรับประกันและการจำกัดความรับผิดชอบ บริการของ UNFOX English นำเสนอให้กับคุณ "ตามสภาพจริง" โดยไม่มีการประกันหรือเงื่อนไขใดๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริการของเราอาจมีการหยุดชะงักหรือมีข้อผิดพลาด คุณสละสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายจากเรา ในกรณีค่าเสียหายจากพฤติการณ์พิเศษ ค่าเสียหายโดยอ้อม และค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง ข้อกำหนดเหล่านี้ไม่จำกัดการรับประกันที่ไม่สามารถสละสิทธิ์ได้หรือสิทธิ์ในการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งคุณอาจได้รับตามกฎหมาย

5. การสละสิทธิ์การดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีแบบกลุ่ม เท่าที่สามารถกระทำได้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ คุณและ UNFOX English ตกลงว่าแต่ละฝ่ายอาจเรียกร้องต่ออีกฝ่ายหนึ่งในฐานะส่วนตัวหรือแต่ละบุคคลเท่านั้น และไม่ใช่ในฐานะที่เป็นโจทก์หรือสมาชิกกลุ่มในการดำเนินคดีแบบกลุ่มหรือการดำเนินคดีผ่านตัวแทนในลักษณะใดก็ตาม นอกจากนี้ เท่าที่สามารถกระทำได้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ เว้นแต่ในกรณีที่คุณและ UNFOX English ตกลงเป็นอย่างอื่น ศาลไม่อาจรวบฟ้องของบุคคลมากกว่าหนึ่งคนเข้ากับฟ้องของคุณ และไม่อาจพิจารณาการดำเนินคดีผ่านตัวแทนหรือดำเนินคดีแบบกลุ่มไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม

6. นโยบายการยกเลิกและการคืนเงิน

6.1 สมาชิกสามารถยื่นคำขอยกเลิกและขอเงินคืนค่าสมัครเรียนหรือบริการของ UNFOX English ได้หากสมาชิกไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาและบริการต่าง ๆ ได้ตามแพ็กเกจที่สมัคร ในกรณีหากเกิดปัญหาหรือความขัดข้องของ UNFOX English เองซึ่งทำให้ไม่สามารถส่งมอบบริการแก่สมาชิกได้​ โดย UNFOX English ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณากรณีการคืนเงินทุกกรณีและการวินิจฉัยของเราถือเป็นที่สิ้นสุด

6.2 กรณีขอยกเลิก เปลี่ยนใจหรือไม่พึงพอใจของสมาชิก ไม่สามารถขอคืนเงินได้

6.3 การชำระเงินแบบต่ออายุอัตโนมัติ สมาชิกสามารถขอยกเลิกบริการได้ โดยไปที่ เมนูสมาชิก > การสมัครเรียนของฉัน และเลือกยกเลิกการสมัครแพ็กเกจ โดยสมาชิกจะยังสามารถเข้าใช้งานและได้รับสิทธิประโยชน์ตามแพ็กเกจที่สมัครได้จนกว่าจะหมดอายุของรอบแพ็กเกจที่ได้ชำระค่าสมัครไปแล้ว

6.4 ค่าจองคอร์สเรียน เป็นค่าประกัน สำรองและจัดเตรียมบริการไว้ให้สมาชิกที่จอง ซึ่งไม่สามารถขอคืนได้ ยกเว้นกรณีที่ UNFOX English พิจารณาแล้วว่าไม่สามารถส่งมอบบริการแก่สมาชิกได้เท่านั้น

6.5 ค่าชำระล่วงหน้าแบบเต็มจำนวน ถือเป็น "ค่าจองคอร์สเรียน" (ข้อ 6.2) ส่วนหนึ่ง และ "ค่าบริการล่วงหน้า" อีกส่วนหนึ่ง สมาชิกสามารถขอคืนเงิน "ค่าบริการล่วงหน้า" ในกรณีขอยกเลิกหรือไม่ต้องการรับบริการแล้ว ซึ่ง UNFOX English จะหัก "ค่าจองคอร์สเรียน" และคืนเงินส่วนที่เหลือให้กับสมาชิก

6.6 สมาชิกสามารถยื่นคำขอคืนเงินผ่านฝ่ายสนับสนุนลูกค้า Line: @unfoxenglish เพื่อขอคืนเงินหากตรงกับกรณีที่สามารถขอคืนเงินได้

 

6.7 การได้รับเงินคืน หลังจากได้รับคำอนุมัติคำขอคืนเงินแล้ว สมาชิกจะได้รับเงินคืนตามช่องทางการชำระเงินเดิมภายใน 30 วัน

7. ข้อกำหนดอื่นๆ

7.1 กฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อกำหนดการใช้งานนี้อยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย

7.2 การคงอยู่ หากข้อกำหนดใดในข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ได้รับการพิจารณาว่าไม่สมบูรณ์ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ให้ข้อกำหนดอื่นที่สมบูรณ์ ชอบด้วยกฎหมาย และสามารถบังคับได้จะยังคงมีผลและบังคับใช้ได้อย่างสมบูรณ์ 

7.3 การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานและการโอนสิทธิ์ UNFOX English อาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้เป็นครั้งคราว เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับกับคุณ เราอาจโอนสิทธิ์หรือโอนข้อตกลงของเราที่มีกับคุณ รวมถึงสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องและหน้าที่ของเราไม่ว่าเวลาใดก็ตาม และคุณตกลงที่จะให้ความร่วมมือกับเราในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการโอนสิทธิ์หรือการโอนดังกล่าว 

7.4 ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเราและคุณสมบัติต่างๆ หรือหากต้องการความช่วยเหลือทางด้านบัญชี โปรดติดต่อทางแอพพลิเคชัน Line ผ่านบัญชี Line Official Account: UNFOX English ของเรา

7.5 การสื่อสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เราจะส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ (เช่น การอนุมัติการชำระเงิน ใบแจ้งหนี้ การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านหรือวิธีการชำระเงิน ข้อความยืนยัน หนังสือแจ้ง) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ตัวอย่างเช่น ผ่านทางอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณให้ไว้ระหว่างการสมัครลงทะเบียน

ปรับปรุงล่าสุด: 19 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2024

เริ่มต้นเพียง ฿590 เข้าเรียนได้ทุกคอร์ส

bottom of page