เคโร๊ะ นู๋หนึ่ง

เคโร๊ะ นู๋หนึ่ง

ขั้นตอนดำเนินการอื่นๆ