top of page

สอนพูดภาษาอังกฤษ(ฟรี)จากเริ่มต้นจนพูดคล่อง Level 1

อัปเดตเมื่อ 10 ก.ย. 2563

อยากพูดภาษาอังกฤษได้เราก็ต้องฝึกพูด เริ่มต้นฝึกเหมือนเด็กทารกที่ค่อยๆหัดพูดตามพ่อแม่ทีละคำสองคำ เป็นกลุ่มคำ เป็นประโยค จนพูดได้ตามที่ใจนึกอยากจะพูด วิธีการเรียนรู้แบบธรรมชาตินี้จะทำให้เราเรียนรู้ได้เร็ว เข้าใจง่าย ไม่ต้องท่องจำ และที่สำคัญไม่ต้องแปลเป็นภาษาไทย แค่ทำความเข้าใจผ่านภาพที่เห็นเชื่อมโยงกับเสียงที่ได้ยิน เราก็จะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษไปโดยอัตโนมัติเหมือนกับที่เราเรียนรู้ภาษาแม่ได้อย่างธรรมชาติ


EP.1 Language Basics


EP.2 Language Basics


EP.3 Language Basics


EP.4 Language Basics


EP.5 Language Basics


EP.6 Language Basics


EP.7 Greetings and Introductions


EP.8 Greetings and Introductions


EP.9 Greetings and Introductions


EP.10 Greetings and Introductions


EP.11 Greetings and Introductions


EP.12 Greetings and Introductions


EP.13 Greetings and Introductions


EP.14 Greetings and Introductions


ดู 7,417 ครั้ง4 ความคิดเห็น
bottom of page