top of page

[การใช้ is, am, are] บอกสถานะว่า "เป็น, อยู่, คือ" พูดถึงแต่ละคนใช้คำต่างกัน


ความหมายของ is, am, are

เมื่อเราพูดประโยคที่บอก "สถานะปัจจุบัน" ของใครก็ตามที่ในประโยคมักจะมีคำว่า "เป็น, อยู่, คือ" อยู่ด้วย ซึ่งในภาษาอังกฤษคือคำว่า "be" แต่เนื่องจากภาษาอังกฤษจะให้ความสำคัญกับบุคคลและจำนวน(เวลาพูดประโยคไหนต้องรู้ว่าพูดถึงใครและมีกี่คน) คำว่า be จึงมีการแบ่งออกมาเป็น 3 คำ คือ "is, am, are" เอาไว้ใช้แทนคำว่า be ขึ้นอยู่กับว่าเรากำลังพูดถึงใคร ซึ่งจะใช้คู่กันเสมอไม่เปลี่ยนแปลง ดังนี้


การใช้ am

 • be => am เมื่อพูดถึงตัวเราเอง (ฉัน)

  • I am ....


การใช้ are

 • be => are เมื่อพูดถึงคนที่คุยกับเรา (คุณ) หรือพูดถึงคนมากกว่าหนึ่งคน (พวกคุณ, พวกเรา, พวกเขา, พวกมัน)

  • You are ...

  • We are ...

  • They are ...

  • My friends are ...

  • You and I are ...

  • He and she are ...

  • Jack and his dog are ...


การใช้ is

 • be => is เมื่อพูดถึงคนอื่นที่มีคนเดียว (เขาผู้หญิง, เขาผู้ชาย) หรือสิ่งอิ่นที่มีสิ่งเดียว (มัน)

  • He is ...

  • She is ...

  • It is ...

  • The tree is ...

  • Annie is ...


คำว่า "is, am, are" ที่แปลว่า "เป็น, อยู่, คือ"

"is, am, are" สามารถแปลว่า "เป็น, อยู่, คือ" ได้โดยตรงในประโยคที่บอกว่า เป็นใคร คืออะไร หรือ อยู่ที่ไหน เช่น

 • I am a doctor. ฉันเป็นหมอ

 • You are my friend. คุณคือเพื่อนของฉัน

 • He is in the kitchen. เขาอยู่ในครัว

 • Victor and Katie are at school. วิคเตอร์และเคทอยู่ที่โรงเรียน

 • Her dad is a teacher. พ่อของเขาเป็นครู

 • It is a water filter. มันคือเครื่องกรองน้ำ


คำว่า "is, am, are" ใช้บอกลักษณะหรือสภาพ

หรือเมื่อเราพูดถึงลักษณะหรือสภาพที่เป็นอยู่ ก็ใช้คำว่า "is, am, are" (มีลักษณะ, มีสภาพ) เช่น

 • I am tall. ฉัน(มีลักษณะ)สูง

 • Your hair is long. ผมของคุณ(มีลักษณะ)ยาว

 • The car is red. รถ(มีลักษณะ)สีแดง

 • These flowers are beautiful. ดอกไม้พวกนี้(มีลักษณะ)สวย

 • He is handsome. เขา(มีลักษณะ)หล่อ

 • My clothes are dirty. เสื้อผ้าของฉัน(มีสภาพ)สกปรก

 • Their dog is smelly. หมาของพวกเขา(มีสภาพ/กลิ่น)เหม็น

 • These cookies are delicious. คุกกี้พวกนี้(มีสภาพ/รสชาติ)อร่อยมาก


คำว่า "is, am, are" ใช้บอกสถานะที่เป็นอยู่

คล้ายกันกับการบอกลักษณะหรือสภาพ "is, am, are" ใช้บอกสถานะได้เช่นกัน

 • I am single. ฉัน(มีสถานะ)โสด

 • We are ready. พวกเรา(มีสถานะ)พร้อม

 • She is successful. เขา(มีสถานะ)สำเร็จ

 • They are calm. พวกเขา(มีสถานะ)สงบ

 • Our website is unavailable. เว็บไซต์ของเรา(มีสถานะ)ไม่พร้อมใช้งาน


คำว่า "is, am, are" ใช้บอกอาการหรือความรู้สึก

"is, am, are" ยังใช้บอกความรู้สึกหรืออาการที่กำลังเป็นอยู่อีกด้วย เช่น

 • I am hungry. ฉัน(รู้สึก)หิว

 • He is sick. เขา(มีอาการ)ป่วย

 • Her cat is happy. แมวของเขา(รู้สึก)มีความสุข

 • The students are worried. นักเรียน(รู้สึก)กังวล

 • My brother and sister are tired. พี่ชายและพี่สาวของฉัน(รู้สึก)เหนื่อย

 • Mom is angry. แม่(รู้สึก)โกรธ


คำว่า "is, am, are" ใช้บอกสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นหรือกำลังทำอยู่

อย่างที่ได้เห็นตัวอย่างความหมายที่ผ่านมา จะเห็นถึงความคล้ายคลึงกันคือ "is, am, are" นั้นจะหมายถึงลักษณะ สถานะ สภาพ อาการ หรือความรู้สึกที่เป็นอยู่ ณ ปัจจุบันของคนหรือสิ่งที่เราพูดถึงนั่นเอง ซึ่งในอีกความหมายหนึ่งที่พูดถึงการกระทำที่กำลังเกิดขึ้น ก็ใช้ "is, am, are" ด้วยเหมือนกัน โดยคำที่เป็นการกระทำจะเติม -ing ด้วย เช่น

 • I am cooking. ฉันกำลังทำอาหาร

 • You are smiling. คุณกำลังยิ้ม

 • We are waiting for the bus. พวกเรากำลังรอรถบัส

 • She is playing with her dog. เขากำลังเล่นกับหมาของเขา

 • My friend is coming here. เพื่อนของฉันกำลังมาที่นี่

 • They are working at the office. พวกเขากำลังทำงานอยู่ที่ออฟฟิศ

 • It is raining. มันกำลังฝนตก(ฝนกำลังตก)


คำว่า "is, am, are" ใช้บอกว่ากำลังถูกกระทำ

และอีกความหมายหนึ่งที่แตกต่างจากความหมายที่ผ่านมาทั้งหมด คือการใช้บอกถึงสิ่งที่กำลังถูกกระทำอยู่ ณ ปัจจุบันหรือโดยปกติ ในทางไวยากรณ์จะเรียกว่า Passive Voice โดยคำที่ถูกกระทำจะเปลี่ยนเป็น Past Participle หรือที่เรียกกันว่า กริยาช่องที่ 3 หรือ V.3 เช่น

 • This room is cleaned everyday. ห้องนี้ถูกทำความสะอาดทุกวัน

 • The flowers are watered by the gardener every morning. ดอกไม้ถูกรดน้ำโดยคนสวนทุกเช้า

 • You are invited to the party. คุณถูกเชิญให้เข้าร่วมปาร์ตี้


สรุปความหมายของ "is, am, are"

การใช้ "is, am, are" นั้น จะใช้คำไหนขึ้นอยู่กับบุคคลหรือสิ่งที่เรากำลังพูดถึง

 • is ใช้กับ He, She, It, คนอื่นหรือสิ่งอื่นที่มีสิ่งเดียว

 • am ใช้กับ I ฉันคนเดียวเท่านั้น

 • are ใช้กับ You, We, They, คนอื่นหรือสิ่งอื่นที่มีมากกว่าหนึ่ง

และความหมายหลักๆ คือการบอกถึงลักษณะ สถานะ สภาพ อาการ หรือความรู้สึกที่เป็นอยู่ ณ ปัจจุบัน

3 ความคิดเห็น

3 Comments


aun1709
aun1709
May 18

Thank you very good.

Like

Fem Sri
Fem Sri
Mar 28

Thank you so much.

Like

Thank you very much.

Like

เริ่มต้นเพียง ฿590 เข้าเรียนได้ทุกคอร์ส

bottom of page