top of page

แพ็กเกจสมัครเรียนทั้งหมด

 • คอร์สเรียนออนไลน์ 3 เดือน

  590฿
  มีอายุใช้งาน 3 เดือน
 • คอร์สเรียนออนไลน์ 6 เดือน

  990฿
  มีอายุใช้งาน 6 เดือน
 • Best Value

  คอร์สเรียนออนไลน์ 12 เดือน

  1,490฿
  มีอายุใช้งานหนึ่งปี
 • คอร์สเรียนออนไลน์ ตลอดชีพ

  3,990฿
   

เริ่มต้นเพียง ฿590 เข้าเรียนได้ทุกคอร์ส

bottom of page