วิธีจองและเข้าเรียนคลาสตัวต่อตัว

สำหรับสมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต

1. วิธีดาวน์โหลดและตั้งค่าแอพฯ

2. วิธีจองคลาสและเข้าเรียนผ่านแอพฯ

สำหรับคอมพิวเตอร์

1. วิธีดาวน์โหลดและตั้งค่าโปรแกรม

2. วิธีจองคลาสและเข้าเรียน

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด