top of page

English Every Day

สาธารณะ·เพื่อน 222 คน

Good morning These are my breakfasts. There are cappuccino croissant with water.

Today will be a bright day.And a happy day for every one.


Jene
Fem Sri
P T
N S

เกี่ยวกับ

แชร์เรื่องราว แบ่งปัน และสนทนาเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้เราได้เ...

เพื่อน

เริ่มต้นเพียง ฿590 เข้าเรียนได้ทุกคอร์ส

bottom of page