top of page

UNIT 4: การซื้อของ-ขายของ (13h 53m)

เรียนรู้ภาษาส่วนใหญ่ที่จำเป็นในกิจกรรมชอปปิ้ง การซื้อ การขาย และวิธีการชำระเงิน ตลอดจนลักษณะที่สำคัญอื่นๆ เช่น ใหญ่เกินไป เล็กเกินไป และพอดี นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงสิ่งของทั่วไปที่พบในร้านค้าพิเศษต่างๆ เช่น ฮาร์ดแวร์ ร้านขายของชำ และเครื่องประดับ และแนวคิดในการเปรียบเทียบขนาด น้ำหนัก และราคา

บทเรียน

เข้าร่วมแล้ว? ล็อกอิน

เริ่มต้นเพียง ฿590 เข้าเรียนได้ทุกคอร์ส

bottom of page