top of page

UNIT 6: การพูดถึงอดีตและอนาคต (16h 58m)

เรียนรู้ที่จะสื่อสารถึงเหตุการณ์ในอดีตและในอนาคต สิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้เรียนมีพื้นฐานในการอธิบายเหตุการณ์และแผนการอย่างละเอียดยิ่งขึ้นและมีความแตกต่างมากขึ้นกว่าเดิม นอกเหนือจากสถานการณ์ใหม่เหล่านี้ ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับการการส่งและรับจดหมาย สภาพแวดล้อมของโรงเรียนและที่ทำงาน และการจัดการเวลา มารยาทและความสนุกสนานทางสังคม เริ่มเข้าใจรายละเอียดปลีกย่อยที่ซับซ้อนมากขึ้นของภาษาอังกฤษ

บทเรียน

มี 4 แพ็กเกจ, ราคาเริ่มต้นที่ ฿590.00

เข้าร่วมแล้ว? ล็อกอิน

เริ่มต้นเพียง ฿590 เข้าเรียนได้ทุกคอร์ส

bottom of page