top of page

UNIT 2: การทักทายและการแนะนำ (9h 38m)

เริ่มโต้ตอบกับเพื่อนและคนแปลกหน้า เรียนรู้คำทักทาย ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว และอารมณ์พื้นฐาน เริ่มระบุตัวตนกับคนอื่นๆ ในวัยเดียวกัน และสามารถแสดงความรู้สึกและพูดถึงสภาพร่างกายของตนเองได้ สามารถพูดเกี่ยวกับสถานที่ที่อาศัยอยู่ ตำแหน่งของสิ่งของต่างๆ เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของภาษาอังกฤษ และวัฒนธรรมของอื่นๆ ที่มีการพูดภาษาอังกฤษ เข้าใจบริบทของภาษาและจดจำได้มากขึ้น

บทเรียน

เข้าร่วมแล้ว? ล็อกอิน

เริ่มต้นเพียง ฿590 เข้าเรียนได้ทุกคอร์ส

bottom of page