top of page

UNIT 8: การรับประทานอาหารและการท่องเที่ยวในวันหยุด (14h 31m)

เรียนรู้ที่จะสนทนาเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ รวมถึงการรับประทานอาหารในร้านอาหารและที่บ้าน วันหยุด การทำนายอนาคต ดนตรีและศิลปะ การค้นหาและค้นเจอสิ่งต่าง ๆ และอธิบายการกระทำตามลำดับที่เหมาะสม และยังจะได้เรียนรู้วิธีถามคำถามที่ช่วยให้แก้สิ่งที่ไม่รู้ด้วยการให้เหตุผลแบบนิรนัย

บทเรียน

เข้าร่วมแล้ว? ล็อกอิน

เริ่มต้นเพียง ฿590 เข้าเรียนได้ทุกคอร์ส

bottom of page